ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی یزد
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
دندان دردهای غیر دندانی
از تاریخ 1398/03/25 لغایت 1401/03/25
دانشگاه علوم پزشکی یزد
چگونه مشکلات دهانی بیماران سرطانی را مدیریت کنیم
از تاریخ 1397/11/15 لغایت 1400/11/15
دانشگاه علوم پزشکی یزد
مراقبت از نوزاد نارس در منزل
از تاریخ 1396/11/10 لغایت 1399/11/10
دانشگاه علوم پزشکی یزد

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 41 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید